Ευρωπαϊκά Θέματα

◪ 2017: Be Equal Stay True: Συνεργασία της Ευρωπαϊκής Πολιτείας με την Dikkedokken Filmlaug, με σκοπό να αναληφθούν από κοινού στοχευμένες πρωτοβουλίες, προκειμένου να επιτευχθεί μία ολιστική ενημέρωση και ανάπτυξη τεχνικών/μεθοδολογιών/εργαλείων για την ευαισθητοποίηση του κοινού με τα θέματα του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της ισότητα των ευκαιριών. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη μέσω της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Είμαστε όλοι Πολίτες.

◪ 27/12/2015: Το συνταγματικό έρεισμα της οικονομικής και τεχνολογικής προόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.